Spolu dokážeme viac

2% daní pre našu - vašu pacientsku organizáciu

Venujte nám 2% z vašich daní.

Vďaka vašim 2% budeme schopní

zapojiť viac pacientov do pľúcnej rehabilitácie
nakúpiť pomôcky na pľúcnu rehabilitáciu
pokračovať v publikácii informačných brožúr,
pripraviť inštruktážne video o pľúcnej rehabilitácii do našej čakárne,
a mnoho ďalších aktivít.


Vyhlásenie o poukázaní dane

Stiahnuť

Potvrdenie o zaplatení dane

Stiahnuť

Informačný plagát
 

Stiahnuť