O nás

O našej - vašej pacientskej organizácii

Veríme, že tu nájdete množstvo odpovedí ohľadom Vaších chronických pľúcnych ochorení.

Naša pacientská organizácia je zameraná na podporu pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami, predovšetkým astmy bronchiale a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami sme sa rozhodli v roku 2016 založiť pacientskú organizáciu s názvom ABC za zdravé dýchanie. Máme za cieť edukovať našich pacientov aj ich rodinných príslušníkov, aby porozumeli svojmu ochoreniu a pomôcť im zlepšením informovanosti o svojom ochorení a podporou pľúcnej rehabilitácie zlepšiť ich celkový zdravotný stav a kvalitu života.


Naše poslanie

zlepšenie informovanosti ľudí s chronickými pľúcnymi ochoreniami o svojom ochorení,
možnostiach predchádzania progresie ochorenia a o možnostiach podpornej liečby,
podpora rehabilitácie pacientov s chronickými pľúcnymi ochoreniami so zameraním na uľahčenie dýchania, zvýšenie kapacity pľúc a zlepšenie kvality života,
protifajčiarska osveta na prevenciu zhoršovania existujúcich pľúcnych ochorení, prípadne prevenciu ich vzniku,
vyhľadávanie pacientov s poruchami dýchania v spánku, poradenstvo pri liečbe, podpora pri redukcii hmotnosti a pri nemedikamentóznej liečbe,
podpora moderných diagnostických a liečebných metód u ľudí s chronickými pľúcnymi ochoreniami, ktoré nie sú hradené v rámci zdravotného poistenia,
zlepšenie informovanosti o najčastejších komorbiditách u ľudí s chronickými pľúcnymi ochoreniami a o možnostiach predchádzania ich vzniku,
podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä; výchova a vzdelávanie, podpora kultúry a športu, ochrana životného prostredia, podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie podmienok na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti v akejkoľvek činnosti v súlade so stanovami,
združovanie ľudí sympatizujúcich s myšlienkami a cieľmi občianskeho združenia,
vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov,
podieľať sa na realizácii zdravotno-relaxačných, kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, voľno-časových a športových aktivít, podujatí, pobytov, terapií a kurzov.

Desatoro ABC za zdravé dýchanie

doporučujeme dodržiavať pravidelné dispenzárne kontroly na Pľúcnej ambulancii 2x ročne,
vždy mať k dispozícii predpísané lieky a brať ich podľa odporučenia,
vyhýbať sa situáciám, ktoré provokujú záchvaty a známym alergénom,
pri záchvate použiť záchrannú liečbu podľa odporučenia svojho lekára,
snažiť sa zvýšiť svoju fyzickú aktivitu - napr. sledovaním svojho počtu krokov krokomerom,
naučiť sa správne dýchať pomocou bránice - dychová rehabilitácia,
nefajčiť a vyhýbať sa zafajčenému prostrediu,
predchádzať prechladnutiu - od septembra užívať lieky na zlepšenie imunity (napr. imumoglukán, Bronchovaxom), zvážiť zaočkovanie proti chrípke a zápalu pľúc,
vyhýbať sa nadmernej psychickej záťaži a stresu,
aspoň 10 dní v roku stráviť na horách alebo pri mori - klimatoterapia.

2% daní pre našu - vašu pacientsku organizáciu


Opäť je tu časť roka, kedy sa každý môže rozhodnúť, či vôbec a akým spôsobom zúročí percentá dane zo svojich príjmov. Vaše 2% pomôžu zlepšiť fungovanie nášej - vašej pacientskej organizácie.

Pre viac informácií kliknite sem.